top of page

 

Sagt om kurset

"Jeg har ved flere lejligheder arbejdet sammen med Birgitte Ohsten og Helene Egelund omkring afholdelse af Kommunikationstræningskurser for sygeplejersker. Deres arbejde har altid været præget af stor seriøsitet og et smittende engagement, der har fået deltagerne til at få et godt udbytte af kurserne. Birgitte og Helene har begge evnet at være meget direkte og samtidig meget indfølte i deres feedback til deltagerne, hvilket også har sikret at alle har fået en tryg oplevelse. De har også begge vist store samarbejdsevner, fleksibilitet og parathed til at improvisere, hvis situationen krævede det. Samlet kan jeg kun give de bedste anbefalinger af deres arbejde"

– Jesper Rendsmark, cand.psych., psykolog på Finsencentret, Rigshospitalet.

Samtaletræning med en skuespiller

Samtaletræning er en oplevelsesorienteret kommunikationstræningsmetode som egner sig til grupper på 6-15 personer.

 

Med udgangspunkt i den enkeltes arbejdsdag opfordres kursisterne til at finde egne ”situationer” frem, som har været svære for dem at tackle. Det kan være i forhold til patient/kunde/bruger/borger eller medarbejder/chef/kollega.

 

Situationen beskrives, derefter spiller vi den igennem - kursisten som sig selv og skuespilleren, som den beskrevne anden person.Vi skaber et beskyttet værksted, hvor der er mulighed for at øve sig i og arbejde med relationelle udfordringer af forskellig art. Kursisten får mulighed for, at få en større forståelse af den sammenhæng hun er en del af og for at gennemskue og tage ansvar for sig selv og sin kommunikation i de givne situationer.
 

De andre kursister er et reflekterende team, der efterfølgende reflekterer og giver feedback omkring den samtale de har set udspille sig. En sidegevinst ved denne metode er den teambuildende funktion. Ved at se sine kollegaer eller medkursister gå på gulvet og arbejde med genkendelige og følsomme situationer skabes gensidig omsorg for hinanden. Desuden er det en rig lejlighed til læringsdeling, idet det er en unik mulighed for at se og inspireres af hinandens historier og arbejde.

 

 

 

Birgitte Ohsten
Meningsfulde og involverende samtaler

 

 

    
bottom of page