top of page

 

Sagt om kurset

Kollegial Feedback

 - i samarbejde med Anne Christine Hagedorn

Kurset har fokus på, hvordan I i dagligdagen - på en arbejdsplads eller i en gruppe -  kan gøre jeres bedste for at have vedkommende og gode samtaler om det, som er vigtigt for jer - fagligt som personligt.

Det gælder for de dage, hvor I har det nemt og godt sammen, men også for når det er svært: Når I er uenige om et fagligt valg, når I har en anden holdning og mening end jeres kollegaer, når der er uro i jeres organisation og når det er svært at have tillid til hinanden.

 

Kurset tager udgangspunkt i at skabe et overblik og forståelse for den ramme eller organisationsform, som I er en del af.  Vi bygger vores undervisning på en systemisk forståelse, anerkendende og assertiv kommunikation, aktiv lytning og arbejdet med den dynamik der er mellem individiet og gruppen. Vi tilbyder jer en håndfuld af velafprøvede strukturerede samtaleformer, der kan være med til at højne kvaliteten af jeres samtaler.

 

På en del af kurset har vi besøge af skuespillere, hvor I kan træne den kollegiale feedback med en skuespiller eller lade spillerne lave nogle dilemmaspil for jer omkring kollegial feedback, som vi sammen kan reflektere omkring.

 

 

 

"Som led i vores bestræbelser med at styrke kommunikationen i lærerfællesskabet, havde vi i en temadag med Birgitte Ohsten om kollegial feedback. Birgitte leverede en levende praksisnær introduktion, og instruerede i øvelser. Vi synes selv, vi er gode til at tale sammen, men blev positivt overraskede over hvor stor betydning kollegial feedback har for det faglige udviklingsrum. Birgitte er en inspirerende formidler, der formår at engagere, gribe nuets øjeblikke og med lune levere en yderst kompetent facilitering af et svært emne." - Thomas Dalmskov, koordinator på Egeskolens Særlige Tilbud

 

"Anne Christine og Birgitte har leveret nærværende, indlevende og målrettet undervisning og facilitering på vores kurser i kollegial feedback. De får stor ros for deres måde at tilrettelægge undervisningen på, så den rammer den pågældende målgruppe. Særligt brugen af skuespillere i situationsspil har været relevant og givende for deltagerne.”

– Anne Larsen, udviklingskonsulent, Direktoratet for Kriminalforsorgen

 

”Samtlige arresthuse øst for Storebælt har gennemført et kursus i kollegial feedback med Anne Christine og Birgitte som undervisere. Kurset varede 2 dage, og vores medarbejdere har udtrykt en generel tilfredshed med, at der er sørget for en stor grad af afveksling og involvering af kursisterne. Det har været en fornøjelse at se vores medarbejdere kaste sig ud i rollespil med skuespillerne, fordi de gerne ville vise, hvordan man taler ordentligt om arbejdet og med hinanden. Den store udfordring med kollegial feedback er på ingen måde, hvorvidt Anne Christine og Birgitte kan levere et godt kursus, for det kan de. Udfordringen er, at anvende kollegial feedback på arbejdspladsen i hverdagen. Og den udfordring bliver man klædt godt på til at gå i møde med dette kursus.” -   Søren Blinkenberg Grosen, HR fra Arrestinspektørkontoret i Hillerød.

 

Birgitte Ohsten
Meningsfulde og involverende samtaler

 

 

    
bottom of page