top of page

Dilemmaspil med 2-3 skuespillere

Dilemmaspil er en oplevelsesorienteret kommunikationstræningsmetode som egner sig til grupper på over 15 personer.

 

Med udgangspunkt i nogle genkendelige udfordrende situationer fra arbejdspladsen, laver vi et spil. Spillene kan nogle gange med fordel sættes ind i en anden kontekst – det vigtige er dog, at de udfordrende situationer er genkendelige for deltagerne.

Vi spiller stykket, og inviterer derefter deltagerne til at give deres bud på hvordan situationerne kunne udspilles på en anden måde.

Det gøres ved at deltagerne kommer op på scenen og overtager skuespillernes roller, eller at de instruerer skuespillerne i at spille deres alternative løsninger.

Dilemmaspil sætter personalets dilemmaer og værdier i spil, og giver deltagerne mulighed for at komme med idéer til ændringer.

 

 

 

 

Sagt om kurset

Anne Christine og Birgitte har leveret nærværende, indlevende og målrettet undervisning og facilitering på vores kurser i kollegial feedback. De får stor ros for deres måde at tilrettelægge undervisningen på, så den rammer den pågældende målgruppe. Særligt brugen af skuespillere i situationsspil har været relevant og givende for deltagerne.” – Anne Larsen, udviklingskonsulent på UCE, Kriminalforsorgen

Birgitte Ohsten
Meningsfulde og involverende samtaler

 

 

    
bottom of page