top of page

Meningsfulde og involverende samtaler

 

Kommunikation er det, som binder alt sammen mellem mennesker. Det er som mørtlen mellem murstene i et hus. Noget mørtel virker bedre end andet.

Det samme gælder for kommunikation.

 

Jeg har dedikeret mit arbejde til at inspirere og støtte andre i at have meningsfulde og involverende samtaler. Når I på arbejdspladsen eller i en gruppe oplever, at det er meningsfyldt at tale sammen, får I lyst og energi til at tage mere ansvar, til at sætte idéer og projekter i værk, til at arbejde hen imod en fælles vision og til at skabe forståelse og tillid mellem forskellige grupperinger og holdninger.

 

Mit konsulentarbejdefacilitering, undervisning og supervision er jordnært, kreativt og praksisorienteret. Det er basereret på masser af involvering, hvor den individuelle og fælles refleksion over det der foregår, er i højsæde.

Mit arbejde bygger på en systemisk og narrativ forståelse af verden, hvor jeg bruger teorier til at belyse praksis, i det omfang at det er meningsfuldt for deltagerne.

 

På nogle kurser samarbejder jeg med skuespillere for at skabe en dybere kropslig og følelsesmæssig læring. Læs videre om alt det jeg kan tilbyde, og kontakt mig hvis du vil vide mere.

 

Mange gode hilsner

Birgitte Ohsten

 

 

 

 

Birgitte Ohsten
Meningsfulde og involverende samtaler

 

 

    
bottom of page